وقتی تو نیستی
دوستانم
7
 

هنوز مارا اهلیت "گفت" نیست!

کاشکی "اهلیت شنودن" بودی!

 

"تمام گفتن" می باید

و "تمام شنودن"!

بر دل ها مهراست

بر زبان ها مهر است

وبر گوش ها مهر است!

 

شمس تبریزی

[ شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۸ ] [ 15:3 ] [ رویا ]
درباره وبلاگ

اينجا پنجره اتاق من است به حياط خلوت دل تو.هر روز بازش ميکنم شايد تو آنجا باشي ،آن سوي پنجره.
امکانات وب